image

МонСертф ХХК

“МонСертф” ХХК нь 2016 оны 01 сарын 27-нд менежментийн тогтолцооны олон улсын стандартуудаар баталгаажуулалт явуулж гэрчилгээжүүлэх, стандартын сургалт зохион байгуулах зорилготойгоор байгууллагдсан.

Бидний гол зорилго бол менежментийн тогтолцооны стандартуудаар үндэсний зөвлөх, аудитор, багш нарыг бэлтгэх явдал байлаа. Энэхүү зорилтоо олон улсын байгууллагуудын дэмжлэгтэйгээр 2016-2017 онуудад амжилттай хэрэгжүүлж хүний нөөцийн чадавхийг бэхжүүлэн 32 зөвлөх, 15 аудитор, 8 сургагч багшийг бүртгэлжүүлээд байна. “МонСертф” ХХК нь 2016 оны 12 сараас менежментийн тогтолцооны стандартуудаар баталгаажуулалтын аудитыг хийж эхэлсэн. Өнөөдрийн байдлаар 54 аж ахуйн нэгж,  байгууллагад 4 стандартаар 67 гэрчилгээ олгоод байна.

Бид менежментийн тогтолцооны стандартын баталгаажуулалтыг олон улсын жишигт нийцүүлэн явуулах туршлага хуримтлуулах, үндэсний болон олон улсын түвшинд итгэмжлүүлэхийн тулд гадаад хамтын ажиллагаагаа өргөтгөх шаардлагын дагуу 2016 оны 2 дугаар сараас Британы Стандартын Байгууллага (BSI)-тай хамтран ажиллаж тэдний олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн сургагч багш нарын дэмжлэгтэйгээр менежментийн тогтолцооны стандартуудаар сургалт зохион байгуулж үндэсний зөвлөх, аудитор, багш нарыг бэлтгэх ажлыг амжилттай хэрэгжүүлсэн.

2016 оны 10 сард Олон улсын “Анка Глобал” консерциумтай хамтран ажиллах гэрээ байгуулснаар тэднийг Монгол улсад төлөөлөн баталгаажуулалтын гэрээ байгуулах, баталгаажуулалт явуулах, “Анка Глобал” консерциум хариуцсан төлөөлөгч ажиллуулах, хүний нөөцийг бэлтгэх нөхцөл бүрдүүлсэн “ИТГЭМЖЛЭХ БИЧИГ” үйлдэн, үндэсний зөвлөх, аудитор, багш нарыг тодорхой стандартуудаар мэргэшүүлэх зорилгоор  “EEG” байгууллагаас хэд хэдэн удаа багш урьж ажиллуулан хүний нөөцийн чадавхийг сайжруулсан.

Франц улсын баталгаажуулалтын байгууллага “Афнор” групптэй 2016 оны 10 сараас холбоо тогтоон ажилласан бөгөөд 2016 оны 12 дугаар сард тэдний нэрийн өмнөөс Чанарын менежментийн тогтолцооны ISO 9001:2015 стандартыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлсэн “Бодь Даатгал” ХХК-д баталгаажуулалтын аудит хийж гэрчилгээжүүлснээр гадаад хамтын ажиллагаа өргөжиж 2017 оны 2 дугаар сард хамтын ажиллагааны гэрээнд гарын үсэг зурж баталгаажуулсан болно. 2017 онд “Афнор” группыг төлөөлөн “Нэйшнл Ньюс Корпорэйшн” ХХК, “Вагнер Ази Тоног Төхөөрөмж” ХХК, “Монос косметик” ХХК-д Чанарын менежментийн тогтолцооны ISO 9001:2015 стандартаар, “Энөржи Рэссурс”  ба “ЧММ” ХХК-д анх удаа Чанарын менежментийн тогтолцооны ISO 9001:2015, Байгаль орчны менежментийн тогтолцооны ISO 14001:2015, Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны OHSAS 18001:2007 гэсэн 3 стандартаар зэрэг хамтатгасан аудитыг амжилттай явуулж 5 аж ахуйн нэгжид 3 стандартаар баталгаажуулалтын аудит хийж 7 гэрчилгээ олгоод байна. Мөн 2019 онд үндэсний тэргүүлэх компани болох “Эрдэнэс Таван Толгой” ХК-д Афнор группын өмнөөс Нэгдсэн менежментийн тогтолцооны аудитыг амжилттай хийж “Эрдэнэс Таван Толгой” ХК нь Монголдоо анх удаа Чанарын менежментийн тогтолцооны ISO 9001:2015, Байгаль орчны менежментийн тогтолцооны ISO 14001:2015, Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO45001 стандартыг нэвтрүүлсэн баталгаажуулалтыг авсан. Үүний зэрэгцээ “Афнор” группт үндэсний 5 аудиторыг бүртгэлд хамруулж олон улсын түвшинд аудит хийх боломж бүрдүүллээ. 2017 оны 10 сард “Афнор” группээс багш урьж ISO 9001:2008 стандартаас ISO 9001:2015 стандартад болон ISO 14001:2007 стандартаас ISO 14001:2015 стандартад шилжих сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа. Цаашид баталгаажуулалт, сургалт, аудиторын бүртгэлийн асуудлаархи хамтын ажиллагаа улам өргөжих болно.

БНХАУ-ын баталгаажуулалтын “UICC” байгууллагатай 2017 оны 5 сард хамтын ажиллагааны гэрээнд гарын үсэг зурснаар баталгаажуулалт, аудиторын бүртгэл, багш бэлтгэх, онлайн сургалт явуулах талаар хамтран ажиллаж байна. “UICC” байгууллагаас багш урьж Байгаль орчны менежментийн тогтолцооны ISO 14001:2015 стандартаар тэргүүлэгч аудитор бэлтгэх сургалтыг Улаанбаатар хотод зохион байгуулж 13 аудиторыг бэлтгэн гэрчилгээжүүлээд байна. “МонСертф” ХХК-ны 6 багшийг “UICC”–д мөрдөгддөг журмын дагуу онлайнаар болон байгууллага дээр нь үнэлж, шалган менежментийн тогтолцооны стандартаар багшлах эрхийг баталгаажуулж бүртгүүлээд байна.

 “МонСертф” ХХК нь 2019 оны 11 сараас ХБНГУ-ын баталгаажуулалтын “TUEV SUED” байгууллагын албан ёсны төлөөлөгчөөр ажиллаж эхэлсэн. 2019.11.13-нд ӨМӨЗО-ны Хөх хотод МонСертф компанийн анхны гадаад улс дах салбар үйл ажиллагаагаа эхэлж БНХАУ-ын аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг баталгаажуулахаар ажиллаж байна.

 

Төгс төгөлдөрийг хэвшил болгож

дэлхийд өрсөлдөнө