2017-05-09 17:55:52

2017/74650.1

“Нэйшнл Ньюс Корпорэйшн” ХХК Чанарын Менежментийн тогтолцооны ISO 9001:2015 олон улсын стандартыг хэрэгжүүлэгч болсоныг Францын AFNOR олон улсын баталгаажуулалтын байгууллагаас батламжлан Сертификат олгосныг  нийт харилцагчиддаа мэдэгдэхэд таатай байна.