СТАНДАРТЫН СУРГАЛТ - ОУСА ХХК

СТАНДАРТЫН СУРГАЛТ - ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТЫН АКАДЕМИ ХХК (info@isa.edu.mn, 88114106)

Бид дараахи олон улсын стандартуудаар байгууллагын удирдах ажилтан, чанарын менежерүүд, менежерүүдэд танхимын болон байгууллага дээрх сургалтыг зохион байгуулж байна.

 • ISO 9001              -  Чанарын менежментийн тогтолцоо
 • ISO 14001            -   Байгаль орчны менежментийн тогтолцоо
 • ISO 45001            -   Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо
 • ISO 27001            -   Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн  тогтолцоо
 • ISO 22000            -   Хүнсний аюулгүй байдлын менежментийн  тогтолцоо
 • ISO 31000            -   Эрсдэлийн менежментийн тогтолцоо
 • ISO 37001            -   Авилгын эсрэг менежментийн тогтолцоо
 • ISO 10001            -   Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж
 • ISO 21101            -   Адал явдалт аялал, жуулчлалын аюулгүй байдлын менежмент
 • ISO 50001            -   Эрчим хүчний менежментийн тогтолцоо
 • ISO 55001            -   Хөрөнгийн менежмент
 • ISO 39001            -   Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын менежмент

 

Менежментийн тогтолцооны стандартуудын сургалтууд

 

СУРГАЛТЫН ТӨРӨЛ:

✓ Менежментийн тогтолцооны танилцуулах сургалт /2-4 цаг/
Модуль 1: Стандартын шаардлагууд / 8 цаг /
Модуль 2: Стандартыг хэргэжүүлэх / 16 цаг /
Модуль 3: Дотоод аудитор бэлтгэх / 24 цаг /
Модуль 4: Тэргүүлэх аудитор бэлтгэх сургалт /40 цаг /
✓ Нэгдсэн менежментийн тогтолцооны сургалт (ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018)
✓ Стандартын зөвлөх бэлтгэх сургалт / 5 өдөр /
✓ Сургагч багш бэлтгэх сургалт / 4 өдөр /

СУРГАЛТЫН ХЭЛБЭР:

✓ Тэнхимийн
✓ Цахим
✓ Цахим, тэнхим хосолсон
✓ Захиалгат
✓ Гадаад
✓ Олон нийтэд зориулсан
✓ Көүчинг
✓ Менторшип

ДАВУУ ТАЛ:

✓ Үйл ажиллагаандаа ISO 9001:2015 Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартыг хэрэгжүүлсэн
✓ 2019 оноос Францын Афнор группын итгэмжлэгдсэн эрх бүхий түнш байгууллага болсон
✓ Менежментийн тогтолцооны стандартуудаар үндэсний болон гадаад багштай модуль сургалтуудыг зохион байгуулдаг
✓ Сонирхогч байгууллагын хүсэлтээр ажлын байран дээрх сургалт зохион байгуулдаг
✓ Төгсөгчдөдөө Олон Улсад баталгаажсан гэрчилгээ олгодог
✓ Гадаад хамтын ажиллагаа
✓ Туршлагатай сургагч багш нартай

2021.06 сарын сургалтын календарчилсан төлөвлөгөө

Сургалтанд бүртгүүлэх линк https://forms.gle/RQfMPxomC9vPKxFJ6