ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Ta олон улсын стандартын зөвлөх үйлчилгээ хайж байна уу?

Хөндлөнгийн хараат бус Тохирлын үнэлгээний байгууллага "Монсертф" ХХК болон түүний охин компаниуд нь менежментийн тогтолцооны зөвлөх үйлчилгээ болон дотоод аудитын үйлчилгээг үзүүлдэггүй болно. 

"Mонсертф" ХХК нь 2017 оноос зөвлөх үйлчилгээний байгууллагуудын чадамжийг үнэлж "Хамтрагч зөвлөхийн хөтөлбөр"-т бүртгэн авдаг бөгөөд хэрвээ Танай байгууллагад мэргэжлийн багийн зөвлөх үйлчилгээ шаардлагатай бол Та дараах байгууллагуудаас сонгон зөвлөх үйлчилгээ авах боломжтой.

Жич: Та бүхэн "Хамтрагч зөвлөхийн хөтөлбөр"-ийн байгууллагаас зөвлөх үйлчилгээг сонгон авснаар хараат бус хөндлөнгийн баталгаажуулалтын үйл ажиллагаа хялбар, хямдхан эсвэл баталгаажсан гэж үзэж болохгүй болно. "Монсертф" ХХК-ийн аудиторууд болон Баталгаажуулалтын зөвлөл баталгаажуулалтын эцсийн шийдвэрийг гаргадаг.

МОНСЕРТФ ХХК