2018-03-31 19:45:44

"Бизнес форум Өлгий-2018" нэгдсэн зөвөлгөөнд оролцлоо

Баян-Өлгий аймгийн "Бизнес форум Өлгий-2018" нэгдсэн зөвөлгөөнд МонСертф баг амжилттай оролцлоо. "Дэлхийн Стандарт Монголд" аян үргэлжилж байна.