Код Овог Нэр Мэргэжил, зэрэг, цол Стандарт Зэрэг Хаана бүртгэлтэй
1 MC006 Пүрэврагчаа Тунгалаг Хүнсний үйлдвэрийн механик инженер, бизнесийн удирдлага -Техникийн ухааны магистр ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 Баг ахлах Тэргүүлэх аудитор МонСертф ХХК
2 MC005 Дүгэрсүрэн Байгалмаа Химич, нийгмийн удирдлагын менежер - Магистр ISO 9001, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17065 Баг ахлах Тэргүүлэх аудитор, БЗ-ийн гишүүн МонСертф ХХК
3 МС004 Дашнамжил Батсайхан Инженер механик - Магистр ISO 9001, ISO 14001 Баг ахлах Тэргүүлэх аудитор, БЗ-ийн гишүүн МонСертф ХХК
4 MC003 Осор Намжил Үйлдвэрийн инженер механик, эдийн засгийн ухааны доктор - Доктор, професор ISO 9001 Баг ахлах Тэргүүлэх аудитор, БЗ-ийн гишүүн Монсертф ХХК
5 MC002 Пунцагнамжил Цэцэгмаа Малын их эмч - Мастер ISO 9001, ISO 22000 Баг ахлах Тэргүүлэх аудитор МонСертф ХХК
6 MC001 Ганболд Билгүүн Медиа менежмент - Докторант ISO 9001, ISO 14001 Баг ахлах Тэргүүлэх аудитор, БЗ-ийн дарга Монсертф ХХК