2018-03-31 20:13:47

Өвөрхангай аймагт танилцуулах сургалтаа амжилттай хийлээ

МонСертф ХХК Нийгмийн хариуцлагын стандарт ISO 26000-ийн хүрээнд "Дэлхийн Стандарт Монголд" аяны 8 дахь аймаг Өвөрхангайд танилцуулах сургалтаа Өвөрхангай аймгийн Иргэний танхимд зохион байгууллаа.

Сургалтанд хөгжих, суралцах, олон улсад бүтээгдэхүүнээ гаргахыг хүссэн аж ахуйн нэгж, хувь хүмүүс оролцлоо.