2021-06-08 13:29:03

ЧАНАРЫН БОДЛОГО

Хэрэглэгчийн болон холбогдох хууль тогтоомжийн шаардлагад нийцүүлэн шударга ёс болон ажил хэрэгч зарчмын шаардлагыг бүрэн биелүүлж, шударгаар ажиллан менежментийн тогтолцооны баталгаажуулалтын үйлчилгээг чанартай гүйцэтгэж, үйлчлүүлэгчдийн итгэлийг хүлээж, сэтгэл ханамжийг нь байнга дээшлүүлж ажиллана.

Бид менежментийн тогтолцоогоо байнга сайжруулах явдалд шийдвэр төгс байна. Манай менежментийн тогтолцоо нь олон улсын ISO/IEC 17021-1-2015, ISO/IEC 17021-2-2016, ISO/IEC 17021-3-2017, ISO/IEC 17021-10-2018, ISO/TS 22003-2013 стандартуудад нийцсэн, бүрэн хэмжээгээр баримтжуулсан тогтолцоо байх болно.

МОНСЕРТФ ХХК 2021 ОН