2023-05-02 17:17:36

“Mенежмент ба ур чадварын хүрээлэн” тбб

ISO 9001:2015 Хүчинтэй

ISO 26000:2010 Хүчинтэй

ISO 20700:2016 Хүчинтэй