2023-10-31 17:41:39

СҮХ ИНДЭР ХХК, ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦОО ISO 45001:2018