2023-04-14 15:26:13

МонСертф ХХК

Өргөдлийн маягтанд дараах материалыг хавсарган ирүүлнэ. Үүнд:

 1. Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
 2. Байгууллагын үйл ажиллагааны танилцуулга
 3. Баталгаажуулалтын хамрах хүрээ (батлагдсан)
 4. Байгууллагын бүтэц
 5. Үйл явцын нэгдсэн схем
 6. Менежментийн бодлого (батлагдсан)
 7. Менежментийн зорилтууд
 8. Эрсдэл, боломжуудын бүртгэл
 9. Дотоод аудит тайлан
 10. Удирдлагын дүн шинжилгээний хурлын тэмдэглэл
 11. Гарын авлага /Хэрвээ байгаа бол/
 12. (ISO 22000, HACCP тохиолдолд) HACCP төлөвлөгөө
 13. (ISO 22000, HACCP тохиолдолд) урсгал диаграм
 14. (ISO 22000, HACCP тохиолдолд) бүтээгдэхүүний тодорхойлолт
 15. Менежментийн тогтолцооны баримтжуулсан мэдээллийн нэгдсэн жагсаалт

 

Жич: Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 70115522 дугаарын утсаар лавлана уу.

Маягт татах